Investment Portfolio

Current Location:Home - Project Investment -  Investment Portfolio

IPO Companies

                                                                                              And more


Pre-IPO Companies

                                                                                                                                                                                    And more


Angel Investment Project

                                                                                                                     And  more

     

Participation In Capital Fund

Huaho Capital     Liyuan Yuanzhong      Yuanzhong Jiufang        Zhaoji Fund          Yuangeng Capital     Ruiyin Fund     

Shengyin Fund    Huadan Angel       Huabei Angel           Diedai Capital       Zheke  Huifeng      Hangzhou Lianchuang 


- - - - - - -

Copyright©2015 Liyuan Venture Capital Shares Co,Ltd 浙ICP备15042244号

Related Links: U.S. entity      Liyuan Group